Betz i Weibull: vent i probabilitat

Sabeu qui són els senyors Betz i Weibull?

El físic alemany Albert Betz (1885-1968) va descobrir al 1920 que un aerogenerador no és capaç de convertir al cent per cent la energia cinètica del vent en energia mecànica de rotació. Una turbina eòlica amb un disseny òptim pot extraure tan sols un 59 % de la energia disponible al vent. Aquest principi és decisiu pel disseny dels aerogeneradors. La contribució científica de l’enginyer i matemàtic suec Waloddi Weibull (1887-1979) també és significativa per a la concepció d’aquestes instal·lacions: la fluctuació del vent sempre canvia. Per a poder pronosticar la producció energètica d’un aerogenerador s’utilitza la formula de distribució de Weibull, tant per a la modelització estadística de la velocitat del vent com per a predir la vida útil del components o materials electrònics.

Els fabricants i operadors d’aerogeneradors analitzen la probabilitat del vent, buscant sempre la millor eficàcia possible de les turbines.