Formació permanent. Els principis de les energies renovables

Quines són les característiques dels diversos reguladors de carga i quines són la seva finalitat?

L’equip d’Olaverde coneix bé els principis físics i d’enginyeria que regeixen l’ús de les energies renovables. Per a captar al vol les paraules dels nostres clients i comprendre a fons les idees que volen transmetre, solem formar-nos regularment en temes relacionats amb el sector.

Expertes apassionades pel que fem.